Coaching in Apeldoorn en omstreken | Alcar Coaching Skip to content

Coaching

Hoe gaat Alcar Coaching te werk?

Stap 1: Vrijblijvend kennismaken

Het eerste gesprek is vooral bedoeld om kennis te maken met elkaar en om te achterhalen of er een klik is. Die is belangrijk om een succesvol coachingstraject te starten.

step1-img
DSC_8514

Stap 2: Inventariseren coachingsvraag

Samen brengen we in kaart waar de behoefte ligt om aan te gaan werken en op welke manier Alcar hier een rol in kan spelen. Bij meer complexe problematiek kan er gekozen worden voor doorverwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener.

Stap 3: Opstellen coachingsplan

Op basis van de vastgestelde coachingsvraag stellen we samen een plan op waarin het aantal benodigde sessies wordt ingeschat, vorm van coaching wordt bepaald en het uiteindelijke doel wordt vastgesteld.

coaching_plan
coaching_balans

Stap 4: Evaluatie en afsluiting coaching

Aan het einde van het afgesproken coachingstraject evalueren we of het vooraf bepaalde doel voor jou behaald is en met welke handvatten je het geleerde in de praktijk kunt blijven brengen. De ervaring leert dat de oude patronen zich jarenlang hebben ontwikkeld en de nieuwe patronen nog in moeten slijten. Het kan dan ook prettig zijn om na enkele maanden nog eens te reflecteren op hoe het sinds de coaching gaat en eventueel is periodiek een ‘opfrissessie’ mogelijk. 

Neem vrijblijvend contact op

Benieuwd of Alcar Coaching iets voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op